Lokalizacja

ul. Dworcowa 11

20-406 Lublin, Polska

Sprawdź dojazd

Dane firmy

Targi Lublin S.A.

NIP: PL946-21-83-910

Regon. 431097230

Oznaczenie sądu rejonowego: Sąd Rejonowy Lublin - Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer rejestru KRS: 0000061116

Kapitał zakładowy spółki wynosi: 49 467 000 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych)

Konta:

Bank PeKaO S.A.  03 1240 2470 1111 0010 3424 2280 SWIFT : PKOPPLPW

Santander Bank Polska 80 1090 2688 0000 0001 0728 2338 SWIFT: WBKPPLPPSkontaktuj się z nami:

Sekretariat

Dział kongresów i eventów

Dział administracyjno-techniczny